ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 

ประกาศราคากลางของงาน โครงการจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ดูแลบำรุงสนามฟุตบอลสนามกีฬากลาง 20,000 ที่นั่งและสนามฟุตบอลฝึกซ้อมสนามกีฬาเฉลิมพระเกรียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(1/10/2564)

การกีฬแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา

 

ราคากลางดูแลสนามฟุตบอล