ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สถานที่ติดต่อ งานพัสดุภาค 3 ที่อาคารบริหารงานภาค 3 ชั้น 2 ในเวลาราชการ โทร(ฝ่ายพัสดุ)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

ประกาศ ณ วัน...

อ่านต่อ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างกิจกรรมกีฬาวิ่ง SEASON OF LOVE VIRTUAL RUN (วิ่งสะสมระยะทางผ่านช่องทางสื่อออนไลน์) สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา (14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565)

ประกาศ ณ วัน...

อ่านต่อ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อของใช้เบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับดูแลทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ อาคารสถานกีฬาต่างๆ ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา (25 มกราคม 2565)

ประกาศ ณ วัน...

อ่านต่อ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

ประกาศ ณ วัน...

อ่านต่อ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

ประกาศ ณ วัน...

อ่านต่อ

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการดูแลสระว่ายน้ำสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (25 ตุลาคม 2564)

ประกาศ ณ วัน...

อ่านต่อ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สนามกีฬาเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา (19 ตุลาคม 2564)

ประกาศ ณ วัน...

อ่านต่อ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ดูแลบำรุงสนามฟุตบอลสนามกีฬากลาง 20,000 ที่นั่งและสนามฟุตบอลฝึกซ้อมสนามกีฬาเฉลิมพระเกรียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเจาะจง (4/10/2564)

ประกาศ ณ วัน...

อ่านต่อ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ รายการชัยภูมิเทรลรันนิ่ง 2021 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (26/8/2564)

ประกาศ ณ วัน...

อ่านต่อ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการกิจกรรม”ปั้นจักรยานย้อนรอยอริยธรรมอาณาจักรศรีโคตรบูร”(SAT Bike Tour de Nakhon Phanom 2021) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม (25/8/2564)

ประกาศ ณ วัน...

อ่านต่อ