ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สถานที่ติดต่อ งานพัสดุภาค 3 ที่อาคารบริหารงานภาค 3 ชั้น 2 ในเวลาราชการ โทร(ฝ่ายพัสดุ)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจั … เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้า...

Read More

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการดูแลสระว่ายน้ำสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (25 ตุลาคม 2564)

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการ … เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ปร...

Read More

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สนามกีฬาเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา (19 ตุลาคม 2564)

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเส … เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง...

Read More

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ดูแลบำรุงสนามฟุตบอลสนามกีฬากลาง 20,000 ที่นั่งและสนามฟุตบอลฝึกซ้อมสนามกีฬาเฉลิมพระเกรียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเจาะจง (4/10/2564)

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสน … เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประก...

Read More