ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564

 

ประกาศผลผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3

(เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีภายใ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนั