บริการของเรา

สนามกีฬาขนาดใหญ่

บริการด้านสนามกีฬา การกีฬาจังหวัดนครพนม

งานให้การสนับสนุนกีฬาที่จะเกิดขึ้นนอกและในพื้นที่ของ กกท. ภาค 3 

สนามกีฬาหนองญาติ จังหวัดนครพนม

สนามกีฬาหนองญาติ จังหวัดนครพนม

ประกอบด้วย

  • สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน
  • ลู่-ลานกรีฑา วัสดุพื้นยางสังเคราะห์ ขนาด 400 เมตรต่อรอบ
  • ภายในอาคาร ประกอบด้วย ห้องต่างๆได้แก่ ห้องพักนักกีฬา ห้องพักกรรมการ ห้องปฐมพยาบาล ห้องรับรอง 
  • ลานกีฬาเอนกประสงค์

อาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงาน

  • เพื่อบริหารและประสานงาน
  • ระบบปรับอากาศ

สนามหญ้าเทียมมาตราฐาน

สนามเปตองขนาดมาตราฐาน