SPORTS HERO #SAT3 🏃🏻‍♂️🥋🏓🏸🥊🔫🏊🏻‍♂️ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จัดการปฐมนิเทศนักกีฬา และผู้ฝึกสอน

2 กรกฏาคม 2566

SPORTS HERO #SAT3

   🏃🏻‍♂️🥋🏓🏸🥊🔫🏊🏻‍♂️

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จัดการปฐมนิเทศนักกีฬา และผู้ฝึกสอนพร้อมทดสอบสมรรถภาพทางกายในโครงการการเตรียม และพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศศักยภาพสูง (Sports Hero) ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายก้องภพ โพธิสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสมปอง จันทรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค 3 และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้มีนักกีฬาจำนวน 22 คน และผู้ฝึกสอนในโครงการฯ จำนวน 16 คน จาก 9 จังหวัด 7 ชนิดกีฬา เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 2 กรกฎาคม 2566

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จังหวัดนครราชสีมา

#การกีฬาแห่งประเทศไทยภาคสาม

#sportshero

#sat3

#Ngan-witPaksam