Amazing Muay Thai Experience 🥊🏆🥊 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายสมปอง จันทรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

มื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายสมปอง จันทรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 พร้อมด้วยนางสาวธีรารัตน์ ร่มรื่น ผอ. กกท. จ. นครราชสีมา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างสรรค์เส้นทางประสบการณ์ท่องเที่ยวมวยไทย (Amazing Muay Thai Experience) เพื่อนำเสนอประสบการณ์เส้นทางสายมวยไทยไปยังภูมิภาคต่างๆ ซึ่งมีกำหนดจัดใน 4 พื้นที่ ตามสายของมวยไทย ประกอบด้วย มวยไชยยา จ.สุราษฎร์ธานี มวยโคราช จ.นครราชสีมา มวยท่าเสา จ.อุตรดิตถ์ และมวยลพบุรี จ.ลพบุรี

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการ จ. นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -16 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้า Central Plaza Nakhonratchasima จ. นครราชสีมา

#การกีฬาแห่งประเทศไทยภาคสาม
#sat3
#โคราชเมืองกีฬา
@nakhonratchasima sportscity
#สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา