เข้าร่วมการประชุมอำนวยการ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์

เข้าร่วมการประชุมอำนวยการ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์

วันที่ 24 มีนาคม 2566
นายสมปอง จันทรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ( นครราชสีมา )
– เวลา 08.00-12.00 น.
เข้าร่วมการประชุมภายใน ฝ่ายกีฬาภูมิภาค ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”ณ โรงแรม 42C นครสวรรค์
– เวลา 13.00 น.
เข้าร่วมการประชุมอำนวยการ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ณ โรงแรม 42C นครสวรรค์