อาเซียนพาราเกมส์ 👩🏻‍🦼 🏃🏻‍♀️ 🏓 🏊‍♀️

ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค สนง. กกท. ภาค 3 (นครราชสีมา)

อาเซียนพาราเกมส์

อาเซียนพาราเกมส์
👩🏻‍🦼 🏃🏻‍♀️ 🏓 🏊‍♀️
27 พฤษภาคม 2566
ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค สนง. กกท. ภาค 3 (นครราชสีมา)

นางสาวอัญชลี วุฒิศักดิ์ หัวหน้างานบริหาร และการเงิน และนายเชวงพจน์ ครองธานินทร์ หัวหน้างานศูนย์กีฬาแห่งชาติ ในนามผู้แทน สนง. กกท. ภาค 3 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย ชัยจิตย์ ผู้อำนวยการ กองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ นายกิติติพงษ์ โพธิมู รองประธานกรรมการพาราลิมปิคแห่งประเทศไทย และนายพิทักษ์ พลขัน คณะกรรมการพาราลิมปิคฯ เข้าร่วมตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนักกีฬาคนพิการที่เก็บตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา