สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย อยู่ที่ โรงแรมโฆษะจ.ขอนแก่น

23 มิถุนายน เวลา

สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย อยู่ที่ โรงแรมโฆษะจ.ขอนแก่น
22 ชม. · ขอนแก่น ·
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนานิเทศกฎหมายและมาตรฐานกีฬามวยของบุคคลในวงการกีฬามวย ทั้ง 7 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2566 ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีนายทนุเกียรติ จันทร์ชุมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ,ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย, ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด (ภาค 3) , พนักงาน และผู้ช่วยปฎิบัติงานกีฬามวยประจำจังหวัดสำนักงาน กกท.จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด (ภาค 3 ) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน