ศึกมวยไทยรากหญ้าสู่สากล โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Region-3) 🥊 🏆🥊

ณ จังหวัดศรีสะเกษ 2 มิถุนายน 2566 สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

นายสมปอง จันทรี
ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3 ประธานอนุกรรมการกีฬามวย ภาค 3 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กกท. เข้าร่วมชมการแข่งขันศึกมวยไทยรากหญ้าสู่สากลรอบ 8 คนสุดท้าย เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ระดับภาค รอบ 4 คนสุดท้าย ซึ่งจะทำการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดขอนแก่น
โดยมีเจ้าหน้าที่จากงานวิทยาศาสตร์การกีฬา สนง. กกท. ภาค 3 ให้ความรู้ และบริการนวดกล้ามเนื้อให้แก่นักมวยทั้งก่อน และหลังขึ้นชก