จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณณ พ.ศ. 2566

ณ จังหวัดเลย

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3 ได้จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณณ พ.ศ. 2566 การมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน การดำเนินงานตามตัวชี้วัดของฝ่ายกีฬาภูมิภาค และติดตามการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 ณ จังหวัดเลย โดยมีนายก้องภพ โพธิสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสมปอง จันทรี ผู้อำนวยการสำนักงานน กกท. ภาค 3 หัวหน้างาน ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัด พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด กกท. ภาค3 จำนวน 20 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเลยพาเลช จังหวัดเลย