งานขับเคลื่อน นโยบายกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยังยืน (Sports Tourism Economic Triangle Festival 2023)

ณ จังหวัดสุรินทร์

กีฬาเชื่อมโยง 🏃🏻‍♀️ 🚴🏻‍♂️ การท่องเที่ยว ⛺️ 🌷

กีฬาเชื่อมโยง 🥊 🚣🏻‍♂️ การท่องเที่ยว
25 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดสุรินทร์

นายสมปอง จันทรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยังยืน (Sports Tourism Economic Triangle Festival 2023) ณ จ. สุรินทร์ ซึ่งจะดำเนินการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬามวยไทย และกีฬาเรือพาย

โดยมี นายสรสาสน์ สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายพันธุปรี ดาบเงิน ผู้อำนวยการกองพัฒนากีฬาภูมิภาค กกท. ผู้แทนสมาคมกีฬามวยไทยฯ ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายฯ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จ. สุรินทร์ พร้อมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้