Sports Science Clinic 🏃🏻‍♀️ 🥋 🏓 🏸 🥊 🔫 🏋️ 🏊‍♀️ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม Sports Science Clinic

วันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566

Sports Science Clinic
🏃🏻‍♀️ 🥋 🏓 🏸 🥊 🔫 🏋️ 🏊‍♀️

การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม Sports Science Clinic สำหรับนักกีฬา และผู้ฝึกสอนโครงการเตรียมและพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศศักยภาพสูง (Sports Hero) ประจำปี 2566 สังกัด ภาค 1 – 5 และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายก้องภพ โพธิสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักกีฬา และผู้ฝึกสอนเข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 318 คน