งานขับเคลื่อน นโยบายกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยังยืน (Sports Tourism Economic Triangle Festival 2023)

ณ จังหวัดชัยภูมิ

กีฬาเชื่อมโยง 🏃🏻‍♀️ 🚴🏻‍♂️ การท่องเที่ยว ⛺️ 🌷

กีฬาเชื่อมโยง 🏃🏻‍♀️ 🚴🏻‍♂️ การท่องเที่ยว ⛺️ 🌷
23 พฤษภาคม 2566 ณ จ. ชัยภูมิ

นายสมปอง จันทรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยังยืน (Sports Tourism Economic Triangle Festival 2023)

โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ. ชัยภูมิ
เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายพันธุปรี ดาบเงิน ผู้อำนวยการกองพัฒนากีฬาภูมิภาค กกท. ผู้แทนสมาคมกีฬาจักรยานฯ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จ. ชัยภูมิ นายกสมาคมกีฬาแห่ง จ.ชัยภูมิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้