ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565

กำหนดการประมูลรถยนต์ สำนักงาน กกท. ภาค 3
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565