KORAT SPORT CITY

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

ประกาศ ณ 19 ตุลาคม 2564

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สนามกีฬาเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา (19 ตุลาคม 2564)

 

ประกาศ ณ 18 ตุลาคม 2564

ประกาศ เรื่อง การจ้างโครงการจัดจ้างดูแลบํารุงรักษาภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ ภายในบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศ ณ 12 ตุลาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างเหมาบริการดูแลและทำความสะอาดสระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศ ณ 11 ตุลาคม 2564

ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดจ้างเหมาบริการดูแลและทำความสะอาดสระว่ายน้ำสนามกีฬาเฉลิมพระเกรียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(11/10/2564)

ประกาศ ณ 11 ตุลาคม 2564

ประกาศแผยแพร่ ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบริการดูแลและทำความสะอาดสระว่ายน้ำสนามกีฬาเฉลิมพระเกรียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(11/10/2564)

วีดีโอนำชมสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

Play Video

ข่าวประชาสัมพันธ์

กกท.ฉีดวัคซีนโควิด-19

กกท.จับมือ กระทรวงสาธารณสุข ฉีดวัคซีนโควิด-19 ทัพไทย 5,894 คน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งระเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า ตามที่ รัฐบาลได้มีความห่วงใยประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในการดำรงชีพ รวมถึงผู้ที่ปฏิบัติ ภารกิจในการดำเนินงานตามนโยบายของประเทศ ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ระลอกใหม่ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที จึงจำเป็น ต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และเพื่อความปลอดภัยในด้านสุขภาพและชีวิต ของนักกีฬาตลอดจนบุคลากรในวงการกีฬาและประชาชนเป็นสำคัญ

โคราช เมืองกีฬา

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมย่อยสำนักงาน กกท.จ.นครราชสีมา นายชฏาลม วงศ์ด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดการประชุมแนวทางการดำเนินการเมืองกีฬากำหนดแผนยุทธศาสตร์และแต่งตั้งคณะทำงาน ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการประกาศเป็นเมืองกีฬา

KORAT SPORT CITY

ร่วมลุ้น

ก้าวต่อไปข้างหน้า โคราชเมืองกีฬา เตรียมเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 นครราชสีมาเกมส์ ในปี พ.ศ.2566 และกีฬาสอาวุโสเเห่งชาติ ครั้งที่ 6 ปี 2566