KORAT SPORT CITY

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

ประกาศ ณ 26 มกราคม 2565

เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ รายการชัยภูมิเทรลรันนิ่ง 2021 ประจำปีงบประมาณ 2564(26 มกราคม 2565)

วีดีโอนำชมสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

Play Video

ข่าวประชาสัมพันธ์

กกท.ฉีดวัคซีนโควิด-19

กกท.จับมือ กระทรวงสาธารณสุข ฉีดวัคซีนโควิด-19 ทัพไทย 5,894 คน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งระเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า ตามที่ รัฐบาลได้มีความห่วงใยประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในการดำรงชีพ รวมถึงผู้ที่ปฏิบัติ ภารกิจในการดำเนินงานตามนโยบายของประเทศ ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ระลอกใหม่ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที จึงจำเป็น ต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และเพื่อความปลอดภัยในด้านสุขภาพและชีวิต ของนักกีฬาตลอดจนบุคลากรในวงการกีฬาและประชาชนเป็นสำคัญ

โคราช เมืองกีฬา

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมย่อยสำนักงาน กกท.จ.นครราชสีมา นายชฏาลม วงศ์ด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดการประชุมแนวทางการดำเนินการเมืองกีฬากำหนดแผนยุทธศาสตร์และแต่งตั้งคณะทำงาน ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการประกาศเป็นเมืองกีฬา

KORAT SPORT CITY

ร่วมลุ้น

ก้าวต่อไปข้างหน้า โคราชเมืองกีฬา เตรียมเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 นครราชสีมาเกมส์ ในปี พ.ศ.2566 และกีฬาสอาวุโสเเห่งชาติ ครั้งที่ 6 ปี 2566